Tillitsvalgte

Her er en del av de tillitsvalgte i laget.

Leder: Inger Styrvold

Lågendalsveien 3395 

3277 Steinsholt 

mobil 98 23 11 22

e-post inger.styrvold@gmail.com 


Nest-leder: Linn Hege Roso

Holeveien 74

3275 Svarstad

mobil 95 80 85 68

e-post linn_hege@icloud.com


Kasserer: Jens Tjentland

Sundetveien 9

3277 Steinsholt

mobil 91 32 97 67

e-post jenstjentland@gmail.com


Sekretær: Eivind Aakre

Rambergveien 45

3275 Svarstad

mobil 47 75 27 60

e-post eivaak@online.no


Styre-medlem: Marian Nelson

Hanevalsvevet 88

3277 Steinsholt 

mobil 99 53 12 41

e-post marianjn72@gmail.com

Trenings-leder og kartleder: Ole Wiik

Lågendalsveien 3235

3277 Steinsholt

mobil 95 72 21 46

e-post ole@trollfoss.no