Historikk

.

Litt om laget:

Lardal Orienteringslag er en sammenslåing av o-gruppene i tidligere Styrvoll idrettslag og Svarstad idrettslag. Etter mange års samarbeid mellom Styrvoll og Svarstad, ble det 23.januar 1986 holdt konstituerende møte og det ble inngått en avtale mellom de to laga, at over en
periode på fem år skulle de jobbe sammen i et lag og Lardal Orienteringslag var dermed et faktum.

Etter fem års prøveperiode hadde idrettslagene i Styrvoll og Svarstad møte for å se på om Lardal o-lag skulle fortsette som eget lag. Erfaringene etter de første fem årene var så gode, at det ble enighet om at Lardal o-lag skulle fortsette.

Aktiviteten tok seg opp og høydepunktene så langt, har vært arrangement av norgesmesterskap i stafett og individuelt sammen med OL Nordpil i 1989 og norgesmesterskap i ski-orientering i 2003 sammen med Sandefjord OK. Medlemsmassen har etter hvert stabilisert seg på et sted mellom 50 og 60 medlemmer.

Hver sesong arrangerer klubben ett kretsløp og 8-10 treningsløp. Laget stiller med ca 10-15 løpere i andre klubbers løp, og deltar også i større o-løp, også utenlands.

Så sant det er mulig, blir det også holdt begynner-kurs i kart & kompass hvert år.

De siste sesongene har o-laget arrangert "Gilde-sprinten". Dette er et eget opplegg, som laget tilbyr 5.klasse hvert skoleår. Ekstra heldige var vi i 2002, da 5.klasse vant hovedpremien på kr.5.000,-

I tillegg til dette, drives det også med kartarbeid i Lardal o-lag. Laget administrerer 7 kart i bygda. Disse er :

Røsholt (1976)

Gavelstad (1982)

Vindfjelltraktene (1984, ny utgave i 1993, delvis revidert 2017 og 2020)

Holemyra (1984, ny utgave i 1997)

Gåserud (1987)

Oppsalfjellet (1987, revidert/utvidet 2002/2003, revidert/utvidet 2005, revidert 2020)

Hem-Vassås (1990)