Her er o-lagets aktiviteter.

Treninger/Treningsløp:

Årets treningsløp blir på torsdager, datoene er som følger:

11. og 18. mai
1., 8. og 15.juni
--

31.august

7. og 14.september

I år vil vi ha et litt annet opplegg enn tidligere år. Vi vil lage en nybegynnerløype for alle de som har lyst til å prøve seg på orientering, og så vil vi tilby ulike typer o-teknisk trening for de aktive løperne. Nybegynnerne skal få veiledning fra o-laget.

Opplysninger om opplegg, sted og tid legges ut på facebookgruppa noen dager i forveien. Dere kan også kontakte treningsleder eller leder for nærmere opplysninger om hvert løp, se oversikten over tillitsvalgte.

 

Vår aktivitetsplan for 2017 ser slik ut. Sett av datoene nå og følg med på mer informasjon om de forskjellige aktivitetene etter hvert:

aktivitetsplan2017